• So sánh giữa định dạng ảnh RAW và định dạng ảnh JPEG
  • Thay đổi trang phục trên Photoshop bằng Generative Fill
  • So sánh giữa kính ngắm quang học và kính ngắm điện tử
  • Hiểu nhanh về độ phân giải ảnh trong nhiếp ảnh
  • Nắm nhanh kiến thức về máy ảnh full frame
dfvc
hoc retouch photoshop