Blend màu đường phố tone Cam – Xanh

Style blend màu Orage – Teal khá là ấn tượng và dễ dùng cho các ảnh đường phố. Để nổi bật nhất, bạn có thể lên concept trước cho mẫu mặc đồ có màu cam, vàng hoặc các phụ kiện màu cam vàng 😀 khi đó kết quả sẽ rất đẹp