Cách blend màu cho video clip trên Photoshop

Với video clip thì anh em có thể blend màu hay còn gọi là Color grading trên nhiều phần mêm chuyên dụng cho video như After Effect hoặc Final Cut Pro,… Nhưng nếu anh em chưa biết thì Photoshop cũng hoàn toàn có thể làm được điều này.

Leave a Comment