Cách lưu ảnh hàng loạt trong Photoshop

Khi cần làm việc với rất nhiều ảnh trong Photoshop và bạn cần lưu chúng cùng một lúc, thì cách trong video này sẽ giúp bạn

Còn nhiều tut khác
Tạo hiệu ứng vạt nắng cho ảnh chân dung