ScreenShot2022 08 15at3.00.01AM

Cách sử dụng Midjourney để tạo tranh vẽ tự động bằng AI

Sau một vài giờ tự tìm hiểu thì mình thấy việc khởi tạo một bức tranh từ Midjourney là cực kỳ đơn giản. Để mở rộng cộng đồng thì Midjourney đang miễn phí cho mỗi người 25 bức tranh tự tạo.Sau đó có thể lựa chọn các gói phù hợp để nâng cấp tài khoản. Tài khoản nâng cấp sẽ không giới hạn số bức tranh bạn được tạo, và một số đặc quyền hấp dẫn khác.