RA MẮT KHÓA HỌC BLEND MÀU NÂNG CAO! Click xem ngay thông tin

Ảnh bị lệch màu? Chọn sRGB hay Adobe RGB?

Anh em có thắc mắc: hệ màu sRGB và Adobe RGB là gì? Tại sao màn hình lệch màu? Làm sao để biết khi ảnh lệch màu nó sẽ hiển thị thế nào? In ấn thì để hệ màu gì? ?

Còn nhiều tut khác
BLEND MÀU DEEP GREEN