dfsvsdc

Cách tạo chữ ký tay trên máy tính

Trong Video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách để đưa chữ ký viết tay lên máy tính và lưu ra file hoặc tạo brush trong Photoshop để tiện “ký” lên ảnh sau này 😀