HoangPhucPhoto 4942 scaled

Bộ ảnh Bắt chuồn chuồn mình chụp

Kỳ này mấy idol không share stock mấy nữa, nên đành tự thân vận động vậy nói chứ lâu lâu đi chụp để không quên là mình cũng biết chụp chút chút.