Chính sách đổi trả

Để tạo thuận lợi nhất cho học viên, Hoàng Phúc Photo áp dụng chính sách đổi trả khóa học và sản phẩm như sau:

1. Quy định đổi trả, hoàn tiền:

  • Khoá học hoặc sản phẩm bị lỗi do công ty phát hành.
  • Do điều kiện bất khả kháng mà Công ty không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho Khóa học.

2. Điều kiện đổi trả, hoàn tiền:

  • Nội dung khoá học không đúng với hợp đồng học tập khách hàng đã đăng kí mua.
  • Sản phẩm không đúng với hợp đồng khách hàng đã đăng kí mua.

Điều kiện để Học viên được hoàn tiền đăng ký khóa học hoặc mua sản phẩm là: Học viên gửi thông báo tới email: admin@hpphotoshop.com cho Hoàng Phúc Photo về việc không hài lòng với chất lượng của Khóa học/sản phẩm, không muốn sử dụng Khóa học/sản phẩm và đề nghị Hoàng Phúc Photo hoàn trả lại tiền đăng Khóa học/sản phẩm, email này phải được gửi tới email của Hoàng Phúc Photo trong vòng 03 ngày kể từ thời điểm mua khóa học/sản phẩm.

Hoàng Phúc Photo từ chối thực hiện việc hoàn trả tiền đăng ký Khóa học/mua sản phẩm nếu email của Học viên gửi cho Hoàng Phúc Photo nằm ngoài khoảng thời gian của Thời Hiện Khiếu Nại.

Các hình thức mà Hoàng Phúc Photo hoàn trả lại tiền đăng ký Khóa học cho Học viên:

  1. Học viên cần chỉ định 01 tài khoản ngân hàng trong nước để nhận lại tiền đăng ký Khóa học được hoàn lại và khoản tiền nhận lại sẽ bị khấu trừ phí chuyển khoản theo quy định của ngân hàng;
  2. Thời gian Hoàng Phúc Photo hoàn lại tiền: Trong vòng 05 ngày làm việc chưa bao gồm thời gian chuyển khoản liên ngân hàng.
  3. Khóa học được Học viên trả lại cùng với các phần khuyến mãi tương ứng sẽ được xóa khỏi tài khoản học của Học viên ngay khi Hoàng Phúc Photo đồng ý trả lại tiền đăng ký Khóa học cho Học viên.