Tặng ngay panel Quick Retouch hỗ trợ chỉnh da trên photoshop khi mua combo sản phẩm bất kỳ

12 thủ thuật Photoshop nhanh gọn (phần 2)

Còn nhiều tut khác
Căn chỉnh cực nhanh trong photoshop