Cách sử dụng bảng vẽ Veikk VK430 trong Photoshop

Có rất nhiều anh em muốn trải nghiệm bảng vẽ thay vì chuột trong Photoshop 😃 Nhưng nếu những bảng vẽ phổ biến có cái giá quá cao, thì anh em có thể trải nghiệm thử với bảng vẽ mà mình giới thiệu trong video này 😃

Để mua, anh em có thể xem đặt hàng tại: https://shope.ee/5zn62QRM0W (Code giảm giá 22.000đ – VEIKHPN01)

Leave a Comment