Chia sẻ 1000 font chữ Việt Hóa miễn phí (phông có dấu tiếng Việt)

Khi làm thiết kế hoặc cần làm slide thuyết trình mà muốn ấn tượng chút, thì các font chữ mặc định trở nên quá nhàm chán. Nhưng khi tải font trên mạng thì đa số lại không hỗ trợ tiếng Việt (như bị thiếu dấu, lệch dấu, lệch font,…). Nên mình share luôn cho anh em 1000 font hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ với bảng mã Unicode.

Untitled 1

Để tải 1000 font Việt Hóa, vui lòng nhấn vào nút Download dưới đây

downloadddd

https://www.fshare.vn/file/TL6TCWCMT2FS?token=1714213440

Leave a Comment