Những thay đổi ở Camera Raw đời mới từ 12.0 trở lên

từ những phiên bản camera raw mới phiên bản 12.0 trở lên thì giao diện của camera raw có bị thay đổi tương đối, nhìn chung bố cục của camera raw mới và Lightroom classic ngày càng giống nhau 😀 trong video này thì mình sẽ giải thích những khác biệt từ camera raw 12.0 trở về sau này nhé