Quy trình làm việc của photographer chuyên nghiệp với khách hàng

Đừng sử dụng Google Drive hay Email để gửi ảnh cho khách hàng nữa, vừa bất tiện, lại khó lấy ý kiến khách. Trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em nhiếp ảnh gia quy trình làm việc để tạo sự thiện cảm và thuận lợi, nhanh chóng với khách hàng thông qua hệ thống website Gump.gg nhen