Sửa lỗi website không bảo mật

Sau ngày 30/9, Let’s Encrypt sẽ ngừng sử dụng chứng chỉ DST Root CA X3. Theo Let’s Encrypt, về cơ bản sự thay đổi này không ảnh hưởng nhiều đến hầu hết người dùng Internet trên toàn thế giới, tuy nhiên, vẫn còn hàng triệu smartphone, laptop, máy tính hay máy chơi game… vẫn đang sử dụng các tiêu chuẩn mã hóa thế hệ cũ, điều này sẽ khiến các thiết bị không thể truy cập Internet nếu không cập nhật lên phiên bản phần mềm mới.

“Những người dùng sử dụng hệ điều hành macOS 2016 hoặc Windows XP SP3 trở về trước, máy chơi game PlayStation 4 hoặc trước đó chưa được nâng cấp firmware và sử dụng các ứng dụng dựa trên thư viện phần mềm bảo mật OpenSSL 1.0.2, sẽ không thể kết nối Internet từ ngày 1/10”, trang công nghệ TechCrunch đưa ra lời cảnh báo.

Đối với smartphone, nếu đang sử dụng nền tảng Android 2.3.7 hoặc iPhone chạy iOS 10 trở về trước, sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi sắp diễn ra và không thể kết nối Internet.

Đối với máy tính Windows, anh em có thể nâng cấp chứng chỉ thủ công cho máy tính mà không cần phải update windows, bằng cách làm theo hướng dẫn sau đây

Tải file ISRGROOT.der tại:

https://drive.google.com/file/d/1ipRLXdD504GGySKHBJgHUVupw9dYdU0e/view?usp=sharing

Sau đó cài đặt bằng cách chạy file và làm theo từng bước dưới đây:

EOKOvKfM c48uQ956cWP510XCJoNqnIKTIpgv kMC8cijApMe9

CC1UuN YeF7r9FSTKvESNY0c6p14mSzFdMe7uJd2 fhktqcGZ1Y2Dnok TYKQHf9 sOMNyZSdCqH

MOkoKM skR8RdoVdlK7Rj2qH3LAJl4Bh8j0j24zVFTTuIbyIboHq22L9ZpiXo4ZacclWsa 4DQqtD0geuhHkrvYvUyu XGwBVL0WgacE1YsQOBTRm8cvpbrOcnnrWLwYQWlqNB486U=s0

7cXhWFMVhHjrcwJoQF lHoMy qTy twvKS iHRxOaF0osoKhELWMfD60NI 58cf FJwqa9CUaiQNCXtam8cghv olSWForNVqW07M4ZF9VSeLHfBEdsbLkibv8DuBZvrDaD1nGmCE=s0

UQmv HQr6KUpwToQs0IkNCuDpLYQrxThw78hCZLPKDZFzB0joV8azJl71zk4R1Srr5R5YiX9wbloDgSRFSGn9hIz7iO2pHtdndOLPVut8 kEle3WS0kkBN
Note: bước này optional, sẽ có thiết bị có và thiết bị không có

Bước 3: restart thiết bị và thử lại

Leave a Comment