Tặng ngay panel Quick Retouch hỗ trợ chỉnh da trên photoshop khi mua combo sản phẩm bất kỳ

Cách ghép mặt trong photoshop cực nhanh

Cách ghép mặt trong photoshop cực nhanh 😆 thường quen tay thì chắc không tới 45 giây để hoàn thành việc thay mặt người qua mặt người khác rồi anh em ạ

Còn nhiều tut khác
Hiệu ứng tuyết rơi cho ảnh chân dung | How to create snow effect for potrait photo | HPphotoshop.com