Nâng cấp preset & profile phiên bản 11 21

Trong phiên bản tháng 11, mình đã nâng cấp tất cả 5 bộ preset và chỉnh sửa cả bộ profile color đi kèm. Trong đó cải tiến nhất là điều chỉnh để preset tương thích hoàn toàn với các tính năng mới từ camera raw 14.0 mới nhất từ Adobe.

Untitled 1

Chi tiết về các nâng cấp trong phiên bản 11 21 lần này như sau:

  • Bộ ProPreset: Sửa lỗi và cập nhật tính năng Preset Amount
  • Bộ Film Preset: Thêm 3 màu mới (41 42 43) và cập nhật tính năng Preset Amount
  • Bộ Light preset: Thêm 2 màu mới ( 41 42) và cập nhật tính năng Preset Amount
  • Bộ Deluxe preset: Thêm 1 màu mới (41) và cập nhật tính năng Preset Amount
  • Bộ Premium preset: Sửa lỗi và cập nhật tính năng Preset Amount
  • Bộ Color Profiles: Thêm 1 profile màu vintage cổ điển.

Để nâng cấp, bạn có thể truy cập vào hệ thống quản lý tài khoản trên store và tải về. Sau đó cài đặt preset theo hướng dẫn tại đây

Nếu cần thêm sự hỗ trợ hoặc tư vấn, vui lòng nhắn tin với mình tại Facebook fanpage https://m.me/NguyenHoangPhucPhoto 😀

Stock sử dụng trong bài: Dong Dieu

Leave a Comment