Review panel Quick Retouch v3 chỉnh ảnh tự động trên Photoshop

Panel Quick Retouch sử dụng cho Adobe Photoshop là công cụ hỗ trợ chỉnh ảnh tự động dành cho mọi đối tượng, từ người làm nghề chuyên nghiệp tới người dùng phổ thông, vì cách sử dụng cực kỳ đơn giản: “chỉ click chạy là xong”, mọi thứ được tự động hóa gần như toàn bộ và tối ưu kết quả trên kinh nghiệm chỉnh ảnh từ Hoàng Phúc Photo.

Điểm làm cho panel Quick Retouch trở nên khác biệt với các panel khác trên thị trường là các tính năng được tinh gọn, rõ ràng, khoa học, panel tiếng Việt, dễ sử dụng cực kỳ khi người dùng chỉ cần một thao tác là click nút tính năng mà bạn cần, còn lại mọi việc thì panel sẽ tự động xử lý. Bạn sẽ không phải “đau não” chọn lựa các tính năng trùng lặp, nội dung không rõ ràng, thao tác phức tạp như các panel khác trên thị trường.

Leave a Comment