Top 10 phím tắt mà bạn cần nhớ trong Photoshop

Photoshop có hàng loạt phím tắt, có lẽ phải lên tới hàng trăm phím tắt. Tuy nhiên, nếu là một người mới, hoặc không sử dụng photoshop quá chuyên nghiệp, bạn chỉ cần biết 10 phím tắt mà mình sẽ bày cho anh em trong video dưới đây 😀 trong đây mình không kể tới các phím tắt cơ bản như Ctrl Z (để back lại bước làm) hoặc Ctrl + S (để lưu file) nhé.

Leave a Comment