RA MẮT KHÓA HỌC BLEND MÀU NÂNG CAO! Click xem ngay thông tin

Xóa người và vật thể bất kỳ trong ảnh với content aware fill trên Photoshop

Cách sử dụng content aware fill để xóa người và vật thể trong Photoshop một cách đơn giản và tự động gần như hoàn toàn. Và anh em cũng có thể điều chỉnh lại vùng đã xóa để ảnh “mượt” hơn bằng Clone stamp tool

Còn nhiều tut khác
Tuyển tập hướng dẫn blend màu miễn phí