Blend màu ảnh chân dung với Photoshop và Lightroom

Trong video này mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ các bước làm để blend màu cho ảnh chân dung

Còn nhiều tut khác
Thông báo nâng cấp preset tháng 10 2019