Cách đổi định dạng preset camera raw sang lightroom và ngược lại cực nhanh

Để thay đổi định dạng preset thì trước đây chúng ta phải làm thủ công bằng cách add preset vào file DNG rồi chuyển sang phần mềm khác để lưu setting đi kèm thành preset mới. Cách này với một vài preset thì ổn, nhưng với số lượng hàng chục trở lên thì nó lại quá phiền phức.

Nên hiện nay đã xuất hiện một công cụ cho phép chuyển đổi preset cực kỳ nhanh 😀 cùng xem nhé