Cách sử dụng preset để blend màu nhanh trên camera raw

Ngoài việc sử dụng preset trên Lightroom, thì với anh em không cần thiết chỉnh với số lượng ảnh nhiều có thể dùng ngay camera raw trong photoshop (từ phiên bản cs6 trở lên) thì cũng rất tiện 😀 Và nếu bạn đã quen với giao diện Lightroom hoặc Camera raw rồi thì việc chuyển đổi sử dụng qua lại giữa 2 phần mềm này là rất dễ dàng, vì cả 2 đều có chức năng gần như tương tự nhau