Review những tính năng mới trên Adobe Photoshop 2023

Những tính năng mới trên Photoshop 2023 như Tự động chọn vùng chủ thể, Tự động xóa vật thể chỉ với 1 click và Khôi phục ảnh cũ sẽ được mình review chi tiết thực tế tính thực dụng trong video này

Leave a Comment