Share 400 typo PSD chữ tiếng Nhật và Hàn kèm font miễn phí

Sẵn có những tut blend màu rồi thì anh em có thể dùng thêm typo vào nhìn cho đẹp 😀

Kinh nghiệm là nên dùng chữ màu trắng và ít chữ thui sẽ đẹp nhất

Pasted 50
Pasted 51
Pasted 58
Pasted 60
Pasted 52
Pasted 62
Pasted 65
Pasted 64

Xem qua những hình ảnh về bộ typo này trước khi lấy link tải ở cuối trang nhé <3

CLICK NÚT DOWNLOAD

downloadddd

nguồn: TheLanb

Leave a Comment