Trình diễn thiết kế và hình ảnh của bạn như thật bằng Mockup

Với cách sử dụng mockup này, thì các thiết kế của bạn như logo, thiết kế ly tách, thiết kế áo thun, bảng hiệu, billboard, tờ rơi,… đều có thể được diễn tả như thật để cho khách hàng duyệt trước khi bạn cho in ra thực tế. Ngoài ra, với các bạn photographer thì có thể sử dụng các mockup dạng tranh ảnh để xem thử khi ảnh của mình in ra thì trông sẽ thế nào.

Nói chung thì mockup là một file rất tiện dụng cho khả năng ưng dụng thực tế rất tốt mà các bạn nên biết qua 😀

Leave a Comment