TRỌN BỘ 17 PLUG-IN TOPAZ FULL CHO PHOTOSHOP CC 2014-2019 CHO MACOS & WIN

70834661 1135165503539777 8957084880546562048 o

Trọn bộ plug-in gồm những tính năng sau:
• Topaz Adjust 5.1.0 : Tăng độ tương phản và màu sắc rực rỡ cho ảnh

• Topaz ReStyle 1.0.0 : Áp dụng hàng ngàn hiệu ứng cho bức ảnh

• Topaz Clarity 1.0.0 : Nâng độ tương phản tự nhiên nhất

• Topaz ReMask 5.0.1 : Thay đổi hoàn toàn bức ảnh bằng các lớp tạo sẵn

• Topaz B&W Effects 2.1.0 : Chuyển ảnh sang Đen Trắng

• Topaz Detail 3.2.0 : Tăng độ chi tiết cho ảnh

• Topaz Simplify 4.1.1 : Biến ảnh giống như tranh vẽ phác

• Topaz Lens Effects 1.2.0 : Thêm hiệu ứng của máy ảnh lên ảnh

• Topaz Star Effects 1.1.0 : Tạo hiệu ứng léo sáng cho mặt trời, đèn,…

• Topaz Clean 3.1.0 : Làm mịn ảnh

• Topaz DeNoise 6.0.1 : Khử nhiễu hạt cho ảnh

• Topaz InFocus 1.0.0 : Giảm ảnh mờ khi chụp bị rung tay

• Topaz DeJPEG 4.0.2 : Nâng màu, khử nhiều cho ảnh JPEG

• Topaz photoFXlab 1.2.10 : Biến ảnh thành tranh trừu tượng (tương tự Prisma)

• Topaz Impression 1.1.2 : Biến ảnh thành tranh nghệ thuật

• Topaz Glow 1.0.1 : Tạo quầng sáng cho đối tượng trong ảnh

• Topaz Texture Effects 1.1.1 : Thêm lớp hiệu ứng cho ảnh

70557972 1135165446873116 8571459244715409408 o

LinkDownload For MAC: 17 PLUG-IN TOPAZ FULL

Seri Active: 908719-190918-363562-997491-600240

Link For Win: TOPAZ 17 Plugin For Win ( Full Crack )

Leave a Comment