Cách blend màu đường phố Nhật Bản

Một cách blend màu nhanh gọn dành cho ảnh đường phố theo phong cách Nhật Bản 😀 giảm bớt chi tiết, nổi bật các mảng màu ám xanh đặc trưng và khá nịnh mắt.

Để tải stock thực hành, bạn vui lòng click nút dưới đây

downloadddd