Tuyển tập hướng dẫn blend màu miễn phí

Tuyển tập những video hướng dẫn blend màu từ HPphotoshop

1. Blend màu thanh xuân
2. Blend màu huyền ảo Deep Fancy
3. Blend màu xanh lá trắng sáng
4. Blend màu hồng trầm Deep Pink
5. Blend màu style HongKong
6. Blend màu cúc họa mi
7. Blend màu style MV Nơi Nay Có Anh
8. Blend màu kiểu Trung Quốc
9. Blend màu Deep Green
10. Blend màu Cinematic
11. Blend màu Vintage với 3 layer
12. Blend màu trắng hồng
13. Blend màu Nhật Bản
14. Blend màu cỏ cháy
15. Blend màu đường phố Nhật Bản

Leave a Comment